F:a Richard Lundgren – Solverksta'n   •   070 - 603 71 55   •   info@farl.se

Exempel på entreprenadtjänster

Svets och mekanik [Upp]

Jag har lång och bred erfarenhet av svets och mekaniska arbeten, allt från gräsklippare och skrittmaskiner för hästar till stora lagerhallar och industrimaskiner.

Utöver nytillverkning utför jag även reparationer, stora som små, både i fält och i egen verkstad. Industriunderhåll, legosvetsning och legotillverkning är också tjänster jag tillhandahåller.

Byggtjänster [Upp]

Jag utför reparationer, om- och tillbyggnader och åtar mig även att samordna projekten med andra yrkesgrupper som t.ex elektriker, murare, m.fl.

Behöver du exempelvis ett nytt kök, ny veranda, fasad eller brygga? Kontakta mig för konsultation!

Markarbeten [Upp]

Grävmaskin

Volvo EC 50

Grävning utförs med en 5-tons runtomsvängande och bandburen minigrävare, en maskinstorlek som tack vare sin smidighet är mycket väl lämpad för dränering av husgrunder, grävning av vatten och enskilda avlopp, planering, dikesrensning, m.m.

För transport av grävaren använder jag traktor med frontlastare och tippvagn, vilket också möjliggör exempelvis borttransport av överskottsmassor i samband med grävarbeten.

Övriga maskintjänster [Upp]

Jag utför skogsarbeten med fyrhjulsdriven traktor och 9-tons ramstyrd griplastarvagn. Denna kombination är mycket lämplig vid gallring, vedskotning och mindre avverkningar eller där det kan vara svårt att ta sig fram med stora skogsmaskiner, t.ex. vid skotning av stormfälld skog. Jag utför även gallring med en NIAB 5-15 B gallringsprocessor.

Slaghackning för röjning av gräs och klenare sly utförs med en 2,25 meter bred slaghack försedd med hammarslagor, en maskin som effektivt hackar ner oönskad växtlighet på exempelvis igenväxande åkermark eller andra större gräsytor.

F:a Richard Lundgren   •   Binböle 111, 870 30 Nordingrå   •   Företaget innehar F-skattsedel