F:a Richard Lundgren – Solverksta'n   •   070 - 603 71 55   •   info@farl.se

Kostnad för installation av solvärme

Kostnaden för att installera solvärme är helt beroende på vilken typ av värmesystem som finns att ansluta till, och vilken typ av anläggning man väljer. Det skiljer naturligtvis en del i kostnad om anläggningen är avsedd enbart för varmvattenproduktion eller om den även skall producera värme.

Den fördelaktigaste kalkylen får man om man redan har vattenburen värme med en ackumulatortank som är förberedd med solslinga.

Priset för en solvärmeanläggning måste alltså beräknas individuellt från anläggning till anläggning, beroende på vilka förutsättningar som finns i just ditt hus. Du kan dock påverka kostnaden genom att göra hela eller delar av installationsarbetet själv.

Ungefärligt pris [Upp]

Det man kan säga generellt är att priset för ett solfångarpaket där det ingår solfångare, reglercentral, drivenhet, expansionskärl, solvärmevätska och solvärmerör börjar på ungefär 25 000 kr. Då ingår den utrustning som behövs för att samla in solvärmen och transportera den fram till ackumulatorn eller varmvattenberedaren. En större anläggning blir givetvis dyrare, men också kostnadseffektivare.

Det kan kännas som en stor investering, men jämfört med alla andra uppvärmningssystem har solvärmen en jättefördel; Du behöver aldrig mer betala en enda krona för energin! Vilket annat energislag kan konkurrera med det?

Kontakta mig gärna för att erhålla en offert baserad på just dina behov!

Bidrag [Upp]

Man kan nu ansöka om ROT-avdrag för arbetskostnaderna vid installation av solvärmeanläggning.
Se Energimyndighetens och Skatteverkets hemsidor för mer information om denna möjlighet!

Tidigare fanns ett statligt bidrag att söka för installation av solvärmeanläggning, men detta upphörde 2012.

F:a Richard Lundgren   •   Binböle 111, 870 30 Nordingrå   •   Företaget innehar F-skattsedel