F:a Richard Lundgren – Solverksta'n   •   070 - 603 71 55   •   info@farl.se

Solvärmeinstallationer

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek.

Utvändig montering [Upp]

Solfångare på gårdsplank.

Solfångare på gårdsplank.

Solfångare på brutet tak.

Solfångare på brutet tak.

Solfångare på nedre takfall för att fånga lågt stående vintersol.

Solfångare på nedre takfall för att fånga lågt stående vintersol.

Solfångare på litet skjul i trädgård.

Solfångare på litet skjul i trädgård.

Snötäckt solfångare. Solfångare fri från snö.

Dessa två hus ligger 50 meter från varandra i Åmotfors. Solfångaren till vänster är helt täckt av snö och kan därför inte producera någon värme. Solfångaren till höger är däremot snöfri och i drift tack vare att den monterats med en brantare lutning. Bilderna är tagna i februari.

Uppvinklad solfångare.

Uppvinklad solfångare för att erhålla högre effektutbyte under höst- och vårperiodens lågtstående sol.

Solfångare inför transport upp på tak.

Solfångare läggs ut för vidare transport upp på tak.

Solfångare transporteras med skylift.

Skylift är ett tidsbesparande hjälpmedel.

Invändig montering [Upp]

Sol- och slavtank.

Installation med två tankar, soltanken till höger och slavtanken till vänster. En elpatron är monterad mitt på soltanken och till höger syns de två blandningsventilerna för varmvattnet.
Träreglarna på bilden är till för lösullsisolerad inbyggnad av tankarna. Denna installation är även ansluten till en vedeldad panna.

Drivenhet, styrenhet och expansionskärl.

I mitten av bilden syns den svarta drivenheten som pumpar ner värmen från solfångarna till soltanken. Uppe till vänster syns reglercentralen som styr drivenheten. Nere till höger syns expansionskärlet som hanterar det övertryck som uppstår i solvärmevätskan.

F:a Richard Lundgren   •   Binböle 111, 870 30 Nordingrå   •   Företaget innehar F-skattsedel