F:a Richard Lundgren – Solverksta'n   •   070 - 603 71 55   •   info@farl.se

Om Firma Richard Lundgren

Jag som driver företaget heter Richard Lundgren och är född 1956. Jag har drivit företag sedan mitten av 1980-talet.

Sedan 20-årsåldern har jag arbetat inom byggbranschen -främst med reparationer, om- och tillbyggnader-, först som anställd sedan i egen regi. Jag är utbildad plåt- och svetsmekaniker, utbildad lantbruksmaskinmekaniker och har även under åren genomgått ett stort antal kompetenshöjande kortare utbildningar. Under 15 år år drev jag även lantbruk med köttdjursavel samt mjölkproduktion kombinerat med bygg- och entrepenadverksamhet.

För att ha ett bra helhetsgrepp över de projekt jag arbetar med deltar jag alltid aktivt i de olika jobb som pågår, och hyr in ytterligare arbetskraft och kompetens vid behov.

Företaget innehar F-skattsedel och är ansvarsförsäkrat så att du som kund skall hållas skadeslös vid en eventuell olycka.

Många av mina kunder kallar mig ”Tusenkonstnär” och jag jobbar efter mottot ”En nöjd kund är en bra kund”.

F:a Richard Lundgren   •   Binböle 111, 870 30 Nordingrå   •   Företaget innehar F-skattsedel